İGE-K

Bireylerin günlük hayatında yaşadıklarını esas alan değişkenlerle oluşturulan kamuoyu insani gelişme endeksi.

Bu endeks aynı zamanda şirketlerin insan yaşamındaki rolü konusunda kamuoyu algısını da kapsıyor.