Marcos Neto

“İş Dünyası ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Birleştirmek”

Marcos, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi; UNDP Özel Sektör ve Vakıflarının direktörlüğünü yapmaktadır. Marcos, bu işinde, UNDP adına kalkınmakta olan özel sektör ve vakıflarla ilgili küresel bir görev üstlenmiştir. UNDP’ye katılmadan önce, ChildFund International’da çalışan Marcos, burada acil durum hazırlığı ve afet riski azaltme üzerine küresel teknik danışmanlık yapmış, aynı zamanda da kurumun bölgesel kalkınmadan sorumlu Kuzeydoğu Amerika sorumlusu olmuştur. Daha öncesinde, CARE International’ın merkezinde ve sahada birçok farklı görevlerde 17 sene çalışan Neto, CARE’de en son olarak “ortaklıklar, özel girişimler, iklim değişikliği ve sürdürülebilir geçim yolları” direktörü olarak çalışmıştır.

CARE’in özellikle çevreci kurumlara iklim değişikliği ortaklıklarını yöneten Marcos, CARE UK’in 6 yıl boyunca Asya ve Latin Amerika bölgesel yöneticiliğini yapmıştır. Buna ek olarak CARE Brezilya’nin ilk ulusal direktörü olan Neto, Brezilya CARE’in oluşturulması sürecini de yönetmiştir. 2006-2008 yılları arasında, CARE’ın Orta Amerika program direktörü olan Marcos, CARE’da çalıştığı dönemde Latin Amerika bölgesel yardımcı direktörlüğünü de yürüterek, daha çok kaynak seferberliği, bilgi yönetimi, seçim bölgesi inşası odaklı çalışmalara imza atmıştır.