Neden Sosyal Kapsama İnisiyatifi

Ülkemizdeki dezavantajlı grupların durumlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal politika önerileri geliştirmek.

Araştırma ve analizlere dayalı sosyal kapsama  raporlarını Kamu ve Özel Sektör karar alıcılarının dikkatine sunmak.

Kamu-özel sektör ve sivil toplum arasında  sosyal politika köprüsü inşa etmek ve kuvvetlendirmek.

Gelecek kuşakların hayatlarını kolaylaştıracak sosyal kapsama konularının önemle incelenmesini sağlamak.