2. Çalışma Konferansı

Değerli İngev dostu,

Genel gelişmelere bağlı olası risklerle çalışma konferansımızı iptal ediyoruz.

Proje kapsamında yaptığımız ön araştırma ve Marmara Belediyeler Birliğinde gerçekleştirdiğimiz workshop sonuçlarının üzerinden geçerek, Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları raporuna son halini verip sizlerle paylaşacağız.

Saygı ve sevgilerimizle,