İNGEV, İPM ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları” Çalışma Konferansı 2020 yılında düzenlenecektir.