Biz Kimiz?

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ülkemizde insani gelişmeye katkı yapmak üzere kurulmuştur. İNGEV’in hedefleri, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, ülkemizde insani gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru kaynaklarından biri olmak, araştırmalar ve raporlar yoluyla politika yapıcılara yol gösterici görüş ve öneri sunmak, yenilikçi uygulama projeleriyle insani gelişmeyi desteklemektir. İNGEV çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

  • Sosyal Politika Araştırmaları
  • Uygulama Projeleri
  • Eğitim, Panel ve Konferanslar

İNGEV websitesi

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. 2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yeniliki politika önerilerinde bulunmaktadır. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

  • İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi
  • Demokratikleşme ve Kurumsal Reform
  • Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

İstanbul Politikalar Merkezi websitesi