Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları Çalışma Konferansı 1 Nisan’da

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifinin ikinci başlığı olan “Yerel Yönetimlerde Dijital Yönetişim Fırsatları” Çalışma Konferansı 1 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyoruz.

İNGEV, İPM ve Oxford Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek çalışma konferansında belediyelerin dijital dönüşüm olanaklarına, yönetişim için nasıl kullanılabilecekleri konusundaki fırsatlara değinilecek ve etkinliğin ardından yayınlanacak sosyal politika raporu ile konu desteklenecek.

Yerel düzeyde yönetişimin güçlenmesine pratik katkılar sağlayacak çalışma konferansında;

  • Belediyeler vatandaşlarla 360 derece etkileşim sistemini nasıl kurabilir?
  • Yönetim süreçlerinin gerektirdiği dinamizmi ve uymak zorunda oldukları yasal-idari ortamı oluşturmada vatandaşı karar sürecinin içine nasıl dahil edebilirler?
  • Birey olarak vatandaşı veya çeşitli vatandaş topluluklarını nasıl kapsarlar?
  • Bilgilendirmeler kendi başına değerli ama bunun ötesine nasıl geçilebilir?

gibi birçok sorunun yanıtı verilecek, Yerel Yönetimlerden ve iş dünyasından yöneticiler ve uzmanların katılımıyla düzenlenecek panellerde konunun detayları netleştirilecek.

1 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 – 17.30 aralığında gerçekleştirilecek çalışma konferansına kayıt olmak için: