Neden Sosyal Kapsama İnisiyatifi

  • Ülkemizdeki dezavantajlı grupların durumlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal politika önerileri geliştirmek.
  • Araştırma ve analizlere dayalı sosyal kapsama  raporlarını Kamu ve Özel Sektör karar alıcılarının dikkatine sunmak.
  • Kamu-özel sektör ve sivil toplum arasında  sosyal politika köprüsü inşa etmek ve kuvvetlendirmek.
  • Gelecek kuşakların hayatlarını kolaylaştıracak sosyal kapsama konularının önemle incelenmesini sağlamak.