İNGEV’in İPM ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde hazırladığı “Yerel Yönetimler için Dijital Yönetişim Fırsatları” raporu yayınladı. Rapor Korona virüs salgını ile hayati önem kazanan bir konuyu inceliyor. İNGEV Başkanı Vural Çakır, yazdığı önsözde fırsatlara şöyle değindi:

“Korona salgını belediye vatandaş ilişkisinin dijital ortamda ve çift yönlü işleyecek, algoritmalarla desteklenen bir zemine oturtulmasının ne kadar kritik olduğunu gösterdi.  Bazen mahalle, bazen belki sokak bazında oluşturulmuş dijital yurttaş gruplarıyla belediye yönetimleri arasında işleyen platformlar gerekiyor.

Belediyeler birçok kamu kurumu ile iş birliği içinde çalışmak, karar almak ve uygulama koordinasyonu sağlamak durumundalar. Dijital dönüşüm burada da süreci kökünden değiştirecek imkanlar yaratabilir. Yaşadığımız salgın koordinasyon ağlarının kurulması ve çalışması ile ilgili kuralların oluşturulmasına olan ihtiyacı gösterdi.

Büyükşehirler veya ilçeler bazında belediye ve STK yönetimlerini dijital ortamda bir araya getiren, kendi uzmanlıklarına, işleyiş sistemlerine ve aksiyon kurallarına sahip ağların oluşması için artık hızlanma zamanıdır.”

Raporun tamamı için tıklayınız…

Raporla ilgili bilgi ve sorularınız için  berk.coker@ingev.org

Bu kitapçık, Mayıs 2017 tarihinde İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) ortak girişimi olan ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi tarafından “Suriyelilerin Türkiye’de Kurduğu Şirketler için Potansiyel İyileştirme Alanlarını” tespit etmek ve daha da önemlisi sosyal politika önerileri aracılığı ile karar alıcılara mesajlarını duyurabilmek amacı ile hazırlanmıştır.

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, ülkemizdeki dezavantajlı grupların durumlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal politika önerileri geliştirmek, araştırma ve analizlere dayalı sosyal kapsama raporlarını kamu ve özel sektör karar alıcılarının dikkatine sunmak, kamuözel sektör ve sivil toplum arasında sosyal politika köprüsü inşa etmek / kuvvetlendirmek ve gelecek kuşakların hayatlarını kolaylaştıracak sosyal kapsama konularının önemle incelenmesini sağlamak için kurulmuştur.

Bu bağlamda, ilk çalışma alanımızda da görüleceği gibi, Suriyelilerin Türkiye’deki finansal ve hukuki mevzuata dahil olmaları, ülkemiz açısından çok kritik bir önem taşımaktadır. 7.000 civarı şirket ve 100binin üzerinde serbest meslek çalışanı ile Suriyelilerin Türkiye iş piyasasına finansal ve ticari uyumu, beraberinde ülke ekonomisinin de güçlenmesini sağlayacak, bunu takiben rekabet ekonomisinin daha da kuvvetlenmesine ve yeni pazarların doğmasına da imkan sağlayacaktır.

Raporu İnceleyin